O nás

Citizens' association European cultural society was founded in June 2000 as a direct successor to two foundations: European cultural society foundation and European cinematography foundation. Our prime objectives were preparation and implementation of projects in the fields of film making, theater and new media.

In 2002 were expand our activities into educational a methodical projects to contribute to human resources development process and building new capacities in different environments. Our projects were implemented in autonomous environment as well as in university and regional education environmentelementary and high schools. A separate part was comprised of projects focusing on vulnerable groups (hearing-impaired, unemployed, Roma community) and their integration into society by means of customized educational programs reflecting their real needs and possibilities.

Simultaneously, we extended out portfolio with projects providing effective information technology implementation into everyday life (e-government, e-learning, e-inclusion). All activities of European cultural society were carried out accordingly to priorities and objectives of Action plan e-Europe+, Action plan 2005 – Information society for all and i2010 – European information society for growth an employment.

Projekty

1. Projekty orientované na rozvoj samosprávneho prostredia

Projekt zameraný na budovanie cezhraničnej spoločnej zodpovednosti na území Poľska a Slovenska s dôrazom na celoživotné vzdelávanie a budovanie cezhraničných stratégií rozvoja. Podpora vzniku kontaktných vzdelávacích centier so špeciálnym e-learningom zameraným na rozvoj malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu. Sprievodný zámer projektu je vytvorenie informačnej turistickej webovej stránky s ponúkanými službami cezhraničného územia. >>

Projekty zamerané na zraniteľné skupiny

Cieľom projektu bolo zabezpečiť systémové opatrenia, ktoré prispejú k presadzovaniu nástrojov aktívnej politiky trhu práce vo vzťahu k zraniteľnej skupine sluchovo postihnutých a zabezpečia predpoklady pre lepšie umiestnenie sluchovo postihnutých na trhu práce. >>

Projekty zamerané na vysoké školy

Prvý pilotný projekt na FTF VŠMU zameraný na diverzifikáciu foriem výuky, vybudovanie e-learningového vzdelávacieho programu, špeciálny výcvik pre pedagógov a študentov Ako využiť e-learning vo vyššom vzdelávaní, tvorbu e-obsahov pre program s možnosťou vytvárania on-line učebníc. >>

Projekty zamerané na marginalizovanú rómsku komunitu

Projekt cielene smeruje k zvýšeniu zručností a potenciálov cieľovej skupiny, k zvýšeniu záujmu o prácu, k zvýšeniu adaptability zástupcov marginalizovanej rómskej komunity pre trh práce za účelom zlepšenia ich životných podmienok. >>

Projekty v audiovizuálnej oblasti

Cyklus 6 dokumentov o subkultúrach mládeže (technoscéna, graffitti, skinheads, antifašisti, anababtisti, straight edge) ocenený na mnohých domácich a zahraničných filmových festivaloch. >>

Social Media

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin