O nás

História

Občianske združenie Európska kultúrna spoločnosť bola založená v júni 2000 ako priamy pokračovateľ dvoch nadácií: Nadácie Európskej kultúrnej spoločnosti a Nadácie Európskej kinematografie.Cieľom našich aktivít bola príprava a realizácia projektov v oblasti filmu, divadla a nových médií.

V roku 2002 sme rozšírili svoje aktivity o vzdelávacie a metodické projekty s cieľom pripieť k procesu rozvoja ľudských zdrojov a budovaniu kapacít v rôznych prostrediach. Naše projekty sme realizovali v samosprávnom prostredí, ako aj v prostredí vysokých škôl a regionálneho školstva (stredné a základné školy).Samostatným blokom boli projekty zamerané na zraniteľné skupiny (sluchovo postihnutí, nezamestnaní, rómska komunita) a ich lepšiu integráciu do života prostredníctvomna mieru šitých vzdelávacích programov, saturujúcimi ich reálne potreby a možnosti.

Súčasne sme projektové portfólio rozšírili o projekty, ktoré zabezpečovali efektívnu implementáciu informačných technológií do každodenného života (e-government, e-learning, e-inklúzia). Európska kultúrna spoločnosť všetky svoje aktivity realizovala v súlade s prioritami a hlavnými cieľmi Akčného plánu e-Europe+, Akčného plánu 2005 – Informačná spoločnosť pre všetkých a i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť.

Hlavné oblasti aktivít EKS

  • vzdelávanie s dôrazom na tvorbu nových obsahov a následné zavádzanie IKT nástrojov do vzdelávania (e-learning, videokonferencie)
  • sociálna inklúzia s dôrazom na zraniteľné skupiny (nezamestnaní, zdravotne postihnutí a marginalizovaná rómska komunita)
  • verejná správa s dôrazom na budovanie kapacít v samosprávnom prostredí a podpora budovania e-governmentu
  • živé umenie s dôrazom na produkciu dokumentárnych filmov a podporu živej kultúry

Hlavné ciele

  • podpora celoživotného a ďalšieho vzdelávania a diverzifikácia foriem vzdelávania
  • aplikácia IT nástrojov do vzdelávacieho procesu a aplikáciu informačných systémov ako doplnkových nástrojov vzdelávania
  • tvorba nových vzdelávacích nástrojov s dôrazom na e-learning
  • podpora umenia a nových médií ako nástrojov senzibilizácie problémov súčasného sveta
No comments yet.

Pridaj komentár