Projekty zamerané na marginalizovanú rómsku komunitu

SUNSHINE/DEL KHAM

Projekt cielene smeruje k zvýšeniu zručností a potenciálov cieľovej skupiny, k zvýšeniu záujmu o prácu, k zvýšeniu adaptability zástupcov marginalizovanej rómskej komunity pre trh práce za účelom zlepšenia ich životných podmienok. Projekt vzniká v spolupráci s obcou Raslavice. Jeho hlavným cieľom je podpora ďalšieho vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity s využitím siete vlastných rómskych lektorov, ktorí budú nasadení priamo do prostredia rómskych osád, kde formou mobilnej školy a open – air výuky bude zabezpečený vzdelávací proces.
Žiadateľ: Raslavice
Partner: EKS
Podporené: Fond sociálneho rozvoja

Capture7

No comments yet.

Leave a Reply