Projekty zamerané na vysoké školy

VUF – VIRTUÁLNA UNIVERZITA FILMU

Prvý pilotný projekt na FTF VŠMU zameraný na diverzifikáciu foriem výuky, vybudovanie e-learningového vzdelávacieho programu, špeciálny výcvik pre pedagógov a študentov Ako využiť e-learning vo vyššom vzdelávaní, tvorbu e-obsahov pre program s možnosťou vytvárania on-line učebníc pre dva pilotné predmety: Základné pojmy filmovej teórie a Dejiny slovenského filmu a na prípravu medzinárodného projektu “EUROPEAN VIRTUAL ART CAMPUS”
Žiadateľ: EKS
Partneri projektu: FTF VŠMU Bratislava
Web: www.vuf.exs.sk
Podporené: Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Capture6

VIRTUÁLNA UNIVERZITA DIVADELNÉHO UMENIA

Pokračovanie projektu na Vysokej škole múzických umení – Divadelnej fakulte v Bratislave, aplikovanie novej vzdelávacej štruktúry a nástrojov v rámci vzdelávacích programov na Katedre divadelnej vedy, vytvorenie podmienok pre vzdelávanie v cudzej reči a štandardizácia podmienok pre účasť DF VŠMU v medzinárodných projektoch a spolupráce so zahraničnými umeleckými školami, vytvorenie e-learningového vzdelávacieho programu a špecializovaného tréningu “Ako používať e-learning vo vzdelávaní na vysokých školách?” pre pedagógov a študentov, vytvorenie vzdelávacích e-learningových programov “Dejiny európskych divadelných interpretácií 20. storočia” pozostávajúcich z 5 vzdelávacích modulov: ZÁPADOEURÓPSKE DIVADLO, OSOBNOSTI A TENDENCIE RUSKÉHO DIVADLA, RECEPCIA SHAKESPEARA NA KONCI XX. STOROČIA, HERECTVO V XX. STOROČÍ, MODERNIZÁCIA SLOVENSKÉHO DIVADLA, príprava medzinárodného projektu “EUROPEAN VIRTUAL ART CAMPUS”
Žiadateľ: EKS
Partneri projektu: Vysoká škola múzických umení – Divadelná fakulta
Web: www.vudu.exs.sk
Podporené: Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

VAT – VITUÁLNA AKADÉMIA TANCA

Pokračovanie projektu na Vysokej škole múzických umení – Hudobnou a tanečnou fakultou, aplikovanie novej vzdelávacej štruktúry a nástrojov v rámci vzdelávacích programov na katedre tanca, vytvorenie podmienok pre vzdelávanie v cudzej reči a štandardizácia podmienok pre účasť HTF VŠMU v medzinárodných projektoch a spolupráce so zahraničnými umeleckými školami, vytvorenie e-learningového vzdelávacieho programu a špecializovaného tréningu “Ako používať e-learning vo vzdelávaní na vysokých školách?” pre pedagógov a študentov, vytvorenie vzdelávacích e-learningového programu “TANEČNÉ INTERPRETÁCIE” pozostávajúci zo 6 vzdelávacích modulov: DEJINY TANCA I., DIDAKTIKA JAZZOVÉHO TANCA, DIDAKTIKA TECHNIKY MARTHY GRAHAMOVEJ AKO POVINNY VOLITEĽNÝ PREDMET ŠTUDIJNÉHO PLÁNU, DIDAKTIKA TECHNIKY JOSÉ LIMÓNA, DIDAKTIKA TECHNIKY MERCE CUNNINGHAMA, DIDAKTIKA TECHNIKY SÚČASNÉHO TANCA, príprava medzinárodného “EUROPEAN VIRTUAL ART CAMPUS”
Žiadateľ: EKS
Partneri projektu: Vysoká škola múzických umení – Hudobná a tanečná fakulta
Web: http://www.vut.exs.sk/
Podporené: Európsky sociálny fond a Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

No comments yet.

Leave a Reply